Zalivalni in namakalni sistemi

Zalivalni in namakalni sistemi

Želite zelen pogled na vašo prečudovito travo tudi v največji poletni pripeki? Nimate časa in energije, da bi travo zalivali ročno? Naj to namesto vas opravi delo avtomatski zalivalni in namakalni sistem, ki bo svojo delo opravil optimalno in brezhibno.

KO VI SPITE, MI ZALIVAMO

Načrtovanje in svetovanje izdelave zalivalnega in namakalnega sistema

Avtomatizirani zalivalni in namakalni sistemi Hunter je eden najboljših na svetu z najmanjšim deležem okvar na sistemu, profesionalna montaža sistema omogoča optimalno in enakomerno oskrbo zelenic z vodo.

Statični in dinamični razpršilci se med delovanjem dvignejo iz zemlje, opravijo zlivanje, nato se ugreznejo in so nevidni. Prav tako lahko preko njih lahko vozimo z lažjimi vozili.

Sistem vsebuje tudi senzor padavin kar preprečuje nepotrebno zalivanje v času padavin ter nekaj dni po dežju odvisno od količine padavin.

Izdelava zalivalnega  sistema obsega

  • izkop kanalov,
  • polaganje cevi in talnih zalivalnih razpršilcev kapljičnega namakanja,
  • utrditev kanalov,
  • sanacijo travne ruše nad kanalom z zatravitvijo.

Zalivalni in namakalni sistem naredimo tudi v obstoječo zelenico. V primeru se travno rušo odreže (kot pri travnem tepihu), izvede se izkop in polaganje cevi ter razpršilcev, zasutje kanalov, utrditev in polaganje obstoječe odrezane travne ruše na svoje prejšnje mesto.

Programiranje zalivalnega sistema

Zalivalni sistem programiramo na podlagi svetovanja in dogovora s stranko, tako da se nastavi najoptimalnejše zalivanje površin glede na potrebe površin.

Zalivače nastavimo do točno določenih točk.

 

Priklop in izklop sistema

Opravimo spomladanski priklop sistema na vodo in jesenski izklop sistema iz vodovodnega omrežja ter avtomatski izpust vode po posameznih vejah.

Skrb o tem, ali ste izpustil vodo iz vseh vej in iz celotnega sistema je sedaj odveč, enostavno zaprete glavni ventil in to je vse, kar je potrebno storiti.